Thermal Imagery

Wat is Thermografie?

Thermografie is een meetmethode waarbij temperatuurverschillen worden getoond door het gebruik van een infrarood camera, die golflengtes detecteert, analyseert en omzet in beelden. Een thermische camera laat mensen zien wat hun ogen niet kunnen: onzichtbare warmtestraling.

Bron: Byjus.com

Hoe werkt Thermografie?

Wij zien voorwerpen omdat zij licht weerkaatsen. Ga maar na: in het donker zien wij niets, omdat er geen lichtweerkaatsing is. Maken we een foto van een object, dan is dat niets meer dan een puntsgewijze momentweergave van die lichtweerkaatsingen. Ieder voorwerp straalt naast licht ook warmte uit. Die warmte kunnen wij mensen niet waarnemen, laat staan de verschillen in warmte. Een infrarood camera kan dat wel.

Dankzij thermografie kunnen gebreken, gevaren of zwakheden zichtbaar worden gemaakt.

Te denken valt aan de vele mogelijkheden:

  • Isolatiewaarden / warmte & koude verliezen
  • NUTS- en bouwinspecties
  • Opsporen van vermiste personen
  • Brandbestrijding
  • Safety check voor uitvoering van explosies
  • Inventarisatie van dieren/vee

Enkele voordelen van Thermografie:

  • Thermografie voorkomt storingen, uitval, brand of persoonlijke ongevallen: je constateert mogelijke problemen in een vroeg stadium. Daardoor kunnen dus tijdig maatregelen genomen worden
  • Thermografie werkt kostenbesparend: voorkomen is immers vaak goedkoper dan genezen
  • Thermografie werkt tijdbesparend: door warmteverschillen te registreren zie je direct de oorzaak van een probleem 
  • Thermografie werkt risico dekkend

Diverse meet methodes:

Up ↑